Hệ thống hồ thủy lợi vẫn đảm bảo nguồn nước sản xuất

30-05-2023, 18:48

Trái ngược với tình hình của các hồ thủy điện, đến thời điểm này hệ thống hồ chứa thủy lợi vẫn đảm bảo nguồn nước tưới cho nông nghiệp, nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Ghi nhanh tại hệ thống thủy lợi Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên – công trình đa mục tiêu đang thực hiện nhiệm vụ tưới nông nghiệp, sản xuất nước sạch và phục vụ các khu công nghiệp, thậm chí cả phát điện.

Xã hội

Đời sống

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm