Hồ đầu nguồn Đankia - Suối Vàng khô cạn trơ đáy

14-03-2024, 21:37

Trong cao điểm mùa khô hạn, hồ chứa nước đầu nguồn Đankia - Suối Vàng khô cạn trơ đáy đe dọa nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ghi nhận những ngày đầu tháng 3, một trong những hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Lâm Đồng đã tiến sát mực nước chết.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Xem thêm