Hỗ trợ hộ nghèo ở Phú Yên nuôi bò sinh sản

20-04-2024, 14:14

Nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo có sinh kế lâu dài để thoát nghèo bền vững, từ năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản tại các xã của huyện miền núi Đồng Xuân. Dự án này đã đem lại hiệu quả tích cực, hỗ trợ nhiều hộ nghèo và cận nghèo mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 

S Việt Nam

Phú Yên

Xã hội

Đời sống

Kinh tế

Xem thêm