Hoàn thành cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS vào ngày 31/5

17-04-2024, 06:40

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sau khi hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc xét tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn quản lý, phòng giáo dục và đào tạo sẽ phê duyệt, ban hành quyết định và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho học sinh. Thời gian hoàn thành cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS là ngày 31/5.

Xem thêm