Xung quanh hai phương án thi tốt nghiệp 2025

08-09-2023, 06:37

Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến năm 2025 phương án thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi cho phù hợp. Đây là kỳ thi quan trọng nhất có tác động đến hàng triệu học sinh mỗi năm nên hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến của giáo viên, các trường và cả xã hội. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn xung quanh vấn đề này.

Giáo dục

Tuyển sinh

Xem thêm