Học qua trải nghiệm

15-01-2024, 20:48

Bài vở, điểm số luôn là gánh nặng với mỗi học sinh vì thế chương trình giáo dục phổ thông mới có 1 tuần chuyển tiếp từ học kỳ 1 sang học kỳ 2. Không sách vở, không đồng phục, các em được trải nghiệm với nhiều hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau. Qua đó không chỉ giúp học sinh mà cả giáo viên giải tỏa áp lực của học kỹ cũ và nạp năng lượng cho học kỳ mới.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm