Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Tĩnh

16-04-2024, 17:34

Ngày 16/4, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về quá trình thực hiện công cuộc Đổi mới của tỉnh Hà Tĩnh và một số bài học kinh nghiệm; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

S Việt Nam

Hà Tĩnh

Chính trị

Địa phương

Xem thêm