Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024

15-04-2024, 17:24

Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024. Hội nghị đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm