Tạo động lực để kinh tế tư nhân phát triển

02-04-2023, 12:06

Kinh tế tư nhân đang chiếm 98% trong số 800.000 doanh nghiệp hiện nay. Với vai trò quan trọng của khu vực này, Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhất là chính sách để “khuyến khích” hộ kinh doanh nâng cấp thành doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là nhấn mạnh của các đại biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ II với chủ để: Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế được tổ chức ngày 2/4 tại Hà Nội.

Xem thêm