Hội nghị chuyên đề kiểm sát vụ án khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

14-06-2024, 15:00

Ngày 14/6, tại thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị chuyên đề về rút kinh nghiệm thông qua quyết định giám đốc thẩm đối với án dân sự và giải pháp hạn chế Viện kiểm sát cấp trên rút kháng nghị phúc thẩm án hình sự của Viện kiểm sát cấp dưới. Hội nghị được kết nối tới 160 điểm cầu trực tuyến tại tất cả các Viện kiểm sát trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Pháp luật

Xem thêm