Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

19-05-2024, 21:12

Ngày 19/5, tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ đã chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 4; công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Chính trị

Địa phương

Xem thêm