Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội

17-11-2023, 18:36

Ngày 17/11, Chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Hoạt động giám sát không chỉ nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất, mà còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm