Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

20-04-2024, 14:04

Với mục đích kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong công tác tổ chức, tài trợ và tham quan Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, sáng 20/4, Bộ Quốc phòng đã Tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 tại Hà Nội.

Xem thêm