Hội thảo Cơ sở lý luận và thực tiễn trường phái đối ngoại, ngoại giao Cây tre Việt Nam

12-04-2024, 21:58

Chiều 12/4, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, học giả lâu năm trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Xem thêm