Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Lương Bằng

27-03-2024, 21:26

Chiều 27/3, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Hải Dương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

S Việt Nam

Hải Dương

Chính trị

Địa phương

Xem thêm