Hội thảo về giảm cước di động chuyển vùng  quốc tế trong ASEAN

13-12-2023, 17:35

Ngày 13/12, Hội thảo về giảm cước di động chuyển vùng quốc tế (roaming) trong ASEAN được đã diễn ra tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Xem thêm