Hơn 300 tư liệu, hình ảnh quý tại triển lãm Đấu xảo

22-01-2024, 06:42

ừ ngày 26/1 đến 30/6 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, số 5 phố Vũ Phạm Hàm, Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm “Đấu xảo - Nơi tinh hoa hội tụ” , giới thiệu hơn 300 tài liệu lưu trữ và hình ảnh quý về các hội đấu xảo tiêu biểu với sự tham gia của Việt Nam, trong đó nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm