Hợp tác công - tư phòng chống xâm phạm bản quyền

21-06-2024, 21:20

Các chuyên gia đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 5 ngày trao đổi kinh nghiệm để thống nhất thống nhất vấn đề bảo vệ và thực thi bản quyền trên môi trường số - thách thức không chỉ của một quốc gia nào.

Xem thêm