f
Tự động phát sau

Hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam

28-06-2022, 19:00

Thị trường thực phẩm Halal là những sản phẩm "được phép" và "hợp pháp" theo Luật Hồi Giáo với những tiêu chuẩn vô cùng chi tiết và nghiêm ngặt của các nước Hồi giáo. Mặc dù thị trường Halal toàn cầu rất tiềm năng song sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Halal đến nay còn hạn chế, do gặp khó khăn trong việc cấp chứng nhận Halal và thiếu thông tin về thị trường, văn hóa kinh doanh, tiêu dùng. Đây là nhận định của các diễn giả tại hội nghị “Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal tại Việt Nam” diễn ra hôm nay tại Hà Nội.

Bình luận

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều