Họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

05-03-2022, 11:03

Sáng 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

COVID-19

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Y tế

Sức khỏe

COVID-19

Phạm Minh Chính

Xem thêm