Hứng khởi những tiết học đầu tiên

05-09-2023, 18:30

Ngày 5/9 gần 23 triệu học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Những tiết học đầu tiên với nhiều cảm xúc hân hoan cũng trở lại trong mỗi lớp học, mang sức sống đến cho những ngôi trường. Đây cũng là năm thứ 4 chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai, tiếp tục ở khối lớp 4,8 và 11. Chương trình mới, phương pháp mới đòi hỏi sự nỗ lực tìm tòi, học hỏi của cả giáo viên và học sinh.

Xem thêm