Hưng Yên kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm

19-05-2024, 22:03

Nhằm kết nối các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện ký kết tiêu thụ sản phẩm vải lai chín sớm, hôm nay ngày 19/5, UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ đặc sản này.

S Việt Nam

Hưng Yên

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm