Huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3

26-05-2024, 13:35

Với quyết tâm đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ thi công dựng cột, kéo dây.

Xem thêm