Huyện miền núi đầu tiên của Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới

29-01-2024, 13:54

Tối qua 28.1, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là huyện miền núi đầu tiên và là đơn vị cấp huyện thứ 7 của tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này đưa Bắc Giang trở thành tỉnh đứng ở tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về thực hiện nông thôn mới.

S Việt Nam

Bắc Giang

Chính trị

Địa phương

Xem thêm