ICAO đánh giá cao hệ thống an toàn hàng không của Việt Nam

22-06-2024, 12:02

Đoàn thanh tra của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) vừa tiến hành đánh giá an toàn hàng không tại Việt Nam. ICAO đánh giá đạt kết quả mục tiêu an toàn trong bay toàn diện ở mức 77%, vượt 10% so với mục tiêu an toàn toàn cầu. Đặc biệt, yếu tố quản lý an toàn gần như đạt thành tích tối đa với hơn 96%.

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm