Iran đã thông báo trước về vụ tấn công Israel

14-04-2024, 20:23

Iran cho biết nước này đã thông báo trước 72 giờ cho các quốc gia láng giềng về vụ tấn công Israel, đồng thời khẳng định vụ tấn công chỉ được thực hiện ở mức độ hạn chế.

Xem thêm