Israel mở cửa cảng Ashdod cho hàng cứu trợ vào Gaza

18-04-2024, 13:05

Ngày 17/4, Israel thông báo đã mở một tuyến đường mới để cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza thông qua cảng Ashdod. Đây là lần đầu tiên cảng này được mở nhằm hỗ trợ gửi hàng thiết yếu cho người dân Palestine chịu ảnh hưởng của xung đột.

Xem thêm