LHQ kêu gọi quyên góp khẩn cấp giúp Gaza và Bờ Tây

17-04-2024, 18:17

Ngày 16/4, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 2,8 tỷ USD trong năm nay để giúp đỡ người Palestine ở Dải Gaza cũng như ở khu Bờ Tây, trong bối cảnh khu vực này đang phải đối mặt với nạn đói.

Xem thêm