Israel tuyên bố gia tăng áp lực với Hamas

22-04-2024, 11:11

Ngày 21/4, Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục “gia tăng áp lực” đối với lực lượng Hamas để giải quyết vấn đề con tin. Dù chưa phản hồi về tuyên bố trên, song Hamas đã kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để quản lý Gaza trong tương lai.

Xem thêm