Kết thúc môn Ngoại ngữ kỳ thi lớp 10 Hà Nội

08-06-2024, 17:30

Tiếp tục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Chiều nay, hơn 105 nghìn thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh trong thời gian 60 phút. Kết thúc môn thi ngoại ngữ đa số thí sinh đánh giá đề thi tương đối dễ thở. Nhiều thí sinh tự tin được điểm 8 trở lên

Giáo dục

Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp 10 công lập

Xem thêm