Khai mạc Diễn đàn Tech-Innovation Lào - Việt Nam 2023

04-04-2023, 21:09

Chiều 4/4, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Kết nối công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Lào - Việt Nam 2023, thu hút 64 khu trưng bày, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các công nghệ có tiềm năng thương mại hóa ở một số lĩnh vực. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức.

Lào

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm