Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

20-05-2024, 08:43

Sau lễ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội tiến hành họp phiên  trù bị sau đó sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 vào 9h sáng nay (20/5). Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XV. 

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm