Khai mạc triển lãm về “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”

10-04-2024, 17:34

Ngày 10/4, tại Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) phối hợp cùng Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh tổ chức triển lãm chuyên đề về “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

S Việt Nam

Trà Vinh

Xã hội

Xem thêm