Khai trương dịch vụ Internet Starlink tại Indonesia

20-05-2024, 06:41

Ngày 19/5, công ty SpaceX đã khai trương dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Indonesia. Quốc gia vạn đảo đã trở thành nước thứ 3 ở Đông Nam Á cấp phép hoạt động cho dịch vụ này.

Xem thêm