Khát vọng vươn ra toàn cầu của doanh nghiệp công nghệ Việt

13-01-2023, 11:47

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam với doanh thu năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng trưởng hơn 10% so với năm 2021. Có thể thấy, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, khẳng định được chỗ đứng ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, ở thị trường quốc tế thì Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp tạo dựng được tên tuổi. Do đó, cần thiết có sự định hướng của Chính phủ và sự dẫn dắt của doanh nghiệp lớn để có thêm nhiều doanh nghiệp số Việt Nam chinh phục biển lớn.

Xem thêm