Khi bảo tàng trở thành trường học

18-05-2024, 06:43

Nhiều bảo tàng ở Việt Nam hiện không chỉ đơn thuần là nơi diễn ra trưng bày, triển lãm theo kỳ/cuộc mà hướng tới cung cấp trải nghiệm toàn diện cho du khách từ không gian thực, cho đến không gian “ảo”. Thực tế ở nhiều nơi trên thế giới, bảo tàng đang dần trở thành không gian quan trọng, nơi giáo dục và nghiên cứu gặp nhau để hình thành hiểu biết của cộng đồng, từ nghệ thuật và lịch sử đến khoa học và công nghệ.

Thế giới

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm