Khi cuộc sống du học là sự trưởng thành

24-05-2024, 19:57

Trong bối cảnh dân số già hóa làm giảm lực lượng lao động, Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực, trong đó đáng chú là việc tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Nhật Bản học tập và làm việc. Trong xu thế đó, số lượng người Việt Nam đến Nhật Bản ngày càng tăng với con số hiện nay là vào khoảng 580.000 người. Cùng với việc trở thành một lực lượng lao động quan trọng tại Nhật Bản, việc đảm bảo một cộng đồng người Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại trở thành một nhiệm vụ thiết yếu của cả cộng đồng nói chung và mỗi sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng.

Thế giới

Xã hội

Đời sống

Xem thêm