Khi nguồn sống không bị chôn vùi dưới đất

22-06-2024, 20:55

Ghép tạng là biện pháp cuối cùng để giành lại sự sống cho những bệnh nhân không còn lựa chọn điều trị nào khác. Đó là phép màu tuyệt vời mà những tấm lòng cao cả của những người không may mắn phải ra đi vì một lý do nào đó và sự nỗ lực của các y bác sĩ mang lại cho người bệnh.

Xem thêm