Sẵn sàng thực hiện quy trình đánh giá ''chết não''

18-06-2024, 21:56

Nhận thức về hiến ghép tạng vẫn còn hạn chế, ngay cả với những nhân viên y tế, có những bệnh viện dù đã thực hiện được ghép thận nhưng vẫn chưa hiểu hết về khái niệm “chết não”. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Hội thảo về hoạt động tư vấn, vận động hiến tạng ở người sau chết, chết não và tạo nguồn ghép tạng diễn ra tại bệnh viện Đức Giang, Hà Nội chiều nay.

Xem thêm