Khí nhà kính tích tụ năm 2023 cao kỷ lục

12-04-2024, 18:43

Theo NOAA, nồng độ CO2 trong năm 2023 trung bình ở mức 419,3 phần triệu, tăng 50% so với thời kỳ tiền công nghiệp và là mức tăng cao thứ ba trong vòng 65 năm được ghi nhận.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm