Khi nông dân học nghề để áp dụng vào sản xuất

18-12-2022, 11:41

Để thay đổi tập quán sản xuất theo lối truyền thống đòi hỏi người nông dân trong thời đại mới phải biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính nhờ “tư duy” này mà nhiều nông dân luôn tranh thủ thời gian để tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao kỹ thuật do các cấp, các ngành tổ chức. Tại lớp học, ngoài các kiến thức học được từ các giảng viên truyền đạt, nông dân còn có thêm kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc sản xuất của các học viên khác.

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm