Khoảng cách số hóa thách thức thế hệ hiện tại

08-03-2024, 17:07

Khoảng 2,6 tỷ người trên toàn thế giới vẫn không được tiếp cận với công nghệ kỹ thuật số và điều này là một trong những thách thức lớn nhất của thế hệ hiện tại. Đây là nhận định được Liên hợp quốc đưa ra hôm qua.

Xem thêm