Những phát minh thay đổi thế giới ra đời trong năm Giáp Thìn

12-02-2024, 07:40

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, chúng ta cùng ngược dòng thời gian và điểm lại một số phát minh đột phá trên các lĩnh vực khác nhau đã xuất hiện trong lịch sử những năm Giáp Thìn.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm