Khơi thông xuất nhập khẩu hàng hóa

20-05-2024, 11:26

Thời gian qua Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy giao thương của doanh nghiệp. Nhờ khai thông vấn đề quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, tăng cường các biện pháp khuyến khích, nên số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng. Ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, một trong những đơn vị đi đầu về cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Xem thêm