Kỳ vọng một năm mới xuất nhập khẩu khởi sắc

16-02-2024, 21:16

Tiếp nối đà phục hồi  của năm 2023, bước vào đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc.  Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước vẫn tăng mạnh . Với kết quả này, nhiều kỷ lục mới sẽ được thiết lập cho dù con đường phía trước còn không ít “chông gai”.

Xem thêm