Không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt

07-04-2024, 18:39

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có đề xuất phạt tiền từ 6-10 triệu đồng nếu cá nhân sử dụng đất từ sau ngày 5/1/2020 không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Xem thêm