Không gian Ngày thơ Việt Nam bắt đầu mở cửa

23-02-2024, 13:23

Hôm nay, 23/2 các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam tại Hoàng Thành Thăng Long đã bắt đầu mở cửa đón những người yêu thơ đến giao lưu và trải nghiệm. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra trong 2 ngày (14 và 15 tháng Giêng âm lịch), với chủ đề Bản hòa âm đất nước.

Xem thêm