Không gieo sạ lúa để phản đối giá tưới tiêu nước quá cao

11-05-2024, 20:19

Đến nay, đã hơn 2 tháng kể từ khi thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân nhưng nhiều hộ dân ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đồng loạt không gieo sạ khoảng 180 ha vụ lúa Hè Thu năm 2024 vì bức xúc, phản ứng việc chủ đầu tư 1 Trạm bơm trên địa bàn thu phí phục vụ tưới tiêu nước quá cao.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Xã hội

Đời sống

Xem thêm