Khúc tráng ca Điện Biên bằng âm nhạc

07-05-2024, 06:50

70 năm đã đi qua kể từ Ngày Chiến thắng, nhưng khí thế, quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam trong “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” vẫn còn vẹn nguyên. Hình ảnh về một Điện Biên Phủ hùng tráng được khắc họa bằng âm nhạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp mãi là những trang sử sáng chói của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc

Hào khí Điện Biên

Xem thêm