Sân bay Điện Biên sau 70 năm giải phóng

06-05-2024, 21:20

Sân bay Điện Biên tiền thân là sân bay Mường Thanh do  thực dân Pháp xây dựng. Trải qua 70 năm, sân bay Điện Biên trước kia nay đã trở thành một cảng hàng không hiện đại của miền Bắc, là công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về quốc phòng - an ninh, tạo đột phá về hạ tầng, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên nói riêng, cả vùng Tây Bắc nói chung.

S Việt Nam

Điện Biên

Xã hội

Hào khí Điện Biên

Xem thêm